Niemand wil meer betalen dan nodig is voor verzekeringen.

Maar een kost die voor veel bedrijven stijgt, is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, aangezien werkgevers op zoek zijn naar meer flexibiliteit om de pieken en dalen van het bedrijfsleven te beheersen. Hoewel het voor werkgevers gemakkelijk lijkt om externe aannemers en arbeidskrachten in te schakelen om hierbij te helpen, brengt het bepaalde risico’s en extra kosten met zich mee, vooral als het gaat om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. U kunt hier een overzicht alle verzekeraars in Nederland vinden. Vergeet niet om de faq verzekeringen door te nemen om antwoorden op al uw vragen te vinden.

Hoe kunnen bedrijven op deze kosten besparen?

We hebben tips bedacht die, wanneer ze alleen of in combinatie worden gebruikt, hebben bijgedragen tot een aanzienlijke verlaging van de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering voor sommige van onze eigen klanten.

Tip 1 – Onderzoek uw polis: uw eigen risico goed krijgen

Bij het gebruik van arbeidskrachten of contactoren is er geen praktische manier om een verzekering te vermijden, maar de verzekeringsvoorwaarden zijn zeker bespreekbaar, met name het eigen risico en de premie.

Het eigen risico (eigen risico) is het bedrag dat het bedrijf moet betalen voordat de verzekeraar de rest van de claim dekt. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Het eerste dat u moet doen, is het ideale beleid vinden met de juiste balans tussen eigen risico en premie, en ervoor zorgen dat de andere voorwaarden voldoende zijn om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen. Een vertrouwde makelaar kan u hierbij helpen.

Tip 2 – Letsel voorkomen

De meest voor de hand liggende manier om de kosten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te verlagen, is het voorkomen van letsel. Hogere kosten als gevolg van schadeclaims zijn een gegarandeerde manier om de verzekeringskosten te verhogen.

Grotere bedrijven hebben doorgaans gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen op de werkplek, compliancepersoneel en human resources-personeel die werken om risico’s te minimaliseren. Als u een klein bedrijf bezit of exploiteert, is het onwaarschijnlijk dat u over deze middelen beschikt, maar er is nog steeds genoeg dat u kunt doen om letsel te voorkomen. Dit omvat het inwinnen van enig basisadvies en informatie over het vermijden van veelvoorkomende soorten verwondingen. Praktijkcodes uit de branche die betrekking hebben op risico’s op de werkplek, zoals de Hazardous Manual Tasks Code of Practice 2011, gepubliceerd door WorkSafe Queensland, zijn een goed startpunt.

Regelmatige veiligheidsaudits, het uitvoeren van risicobeoordelingen van werkzaamheden en het herzien van de opleiding en instructie die aan de werknemers wordt gegeven, kunnen het aantal verwondingen en claims aanzienlijk verminderen.